Medlemsmøter Parat UiB

Det vil bli avholdt medlemsmøter med tema Lokale lønnsforhandlinger som følger

9 august kl 11:30 – 12:30
for medlemmer ansatt ved
ADM/HF/JUR/SV/PSYKOLOGI/MUSEUM/BIBLIOTEK  
auditoriet i Stein Rokkans Hus, Nygårdsgaten 5  Meld deg på her

16 august kl 14:00 – 15:00
for medlemmer ansatt ved
ADM/HF/JUR/SV/PSYKOLOGI/MUSEUM/BIBLIOTEK 
auditoriet i Stein Rokkans Hus, Nygårdsgaten 5 Meld deg på her

15 august kl 13:00 – 14:00
for medlemmer ansatt ved MNFA
Auditorie 5 i Realfagbygget, Allégt. 4 Meld deg på her

11 august kl 12:00 – 13:00
for medlemmer ansatt ved Odontologibygget
auditorie A-CAVUM  Meld deg på her

17 august kl 11:30 – 12:30
for medlemmer ansatt ved MOFA
auditorium 4 i BB bygget Meld deg på her

Frist for lokale lønnsforhandlinger 2016

FRIST FOR INNSENDELSE AV KRAV ER MANDAG 22.08.16 KL 12:00

Det har i år vært en del utfordringer for partene hvordan de lokale forhandlingene skal behandles, dette med bakgrunn i at vi nå har 2 forskjellige tariffavtaler, YS/Parat-LO/NTL-Unio/Forskerforbundet har en avtale (se vedlegg), mens Akademikerne har en egen avtale. Partene har nå kommet frem til en løsning som vil føre til en utveksling av kravene, med arbeidsgiver, i begynnelse av september.

Dette er en absolutt frist, krav som kommer inn etter fristen vil ikke bli registrert.

Kravet kan sendes som pdf fil til post@parat.uib.no

Kravskjema finner du her

eller sendes med interpost til:

Parat UiB,
Stein Rokkans Hus
Nygårdsgt. 5
5015 Bergen